Nazwa stowarzyszenia
Rybnickie Centrum Sportów Walki "Taekwon-do Fighter - TKM"
Nr ewidencyjny
PS-5011/00003/13
Data wpisu do ewid.
2013-10-11