Nazwa stowarzyszenia
Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu
Nr ewidencyjny
PS-5011/00001/14
Data wpisu do ewid.
2014-04-11