Nazwa stowarzyszenia
Rybnicki Klub Paralotniowy
Nr ewidencyjny
PS-5011/00005/13
Data wpisu do ewid.
2013-12-11