Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy MARTEX Rybnik
Nr ewidencyjny
PS-5011/00002/15
Data wpisu do ewid.
2015-06-22