Nazwa stowarzyszenia
Miejski Klub Szachowy w Rybniku
Nr ewidencyjny
PS-5011/00011/03
Data wpisu do ewid.
2003-07-14
Uwagi
30.04.04r. Status OPP