Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy "Sport Future"
Nr ewidencyjny
PS-5011/00003/15
Data wpisu do ewid.
2015-10-26