Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy "Yacht Club Rybnik"
Nr ewidencyjny
PS-5011/00004/15
Data wpisu do ewid.
2015-12-16