Nazwa stowarzyszenia
RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Nr ewidencyjny
PS-5011/00002/16
Data wpisu do ewid.
2016-03-31