Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik
Nr ewidencyjny
PS-5011/00005/16
Data wpisu do ewid.
2016-09-15