Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy Tchoukball Ursus Rybnik
Nr ewidencyjny
PS-5011/00006/16
Data wpisu do ewid.
2016-11-08