Nazwa stowarzyszenia
Klub Szachowy Zefir Boguszowice
Nr ewidencyjny
PS-5011/00007/16
Data wpisu do ewid.
2016-12-14