Nazwa stowarzyszenia
Ludowy Klub Sportowy "Płomień" Ochojec
Nr ewidencyjny
PS-5011/00012/03
Data wpisu do ewid.
2003-08-18