Nazwa stowarzyszenia
Jacht Klub "Cicha Zatoka" w Rybniku
Nr ewidencyjny
PS-5011/00002/17
Data wpisu do ewid.
2017-09-26