Nazwa stowarzyszenia
Klub Motorowodny "4 JET TEAM"
Nr ewidencyjny
PS-5011/00001/18
Data wpisu do ewid.
2018-03-01