Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy Frisbnik Rybnik
Nr ewidencyjny
PS-5011/00004/18
Data wpisu do ewid.
2018-08-14