Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy Strzelnica
Nr ewidencyjny
PS-5011/00001/19
Data wpisu do ewid.
2019-01-24