Nazwa stowarzyszenia
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy
Nr ewidencyjny
PS-5011/00013/03
Data wpisu do ewid.
2003-07-14
Uwagi
21.04.05r. Status OPP