Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki "Dwutakt"
Nr ewidencyjny
PS-5011/00014/03
Data wpisu do ewid.
2003-08-18