Nazwa stowarzyszenia
Towarzystwo Sportowe "Volley" Rybnik
Adres
Powstańców Śl. 40/42
Nr ewidencyjny
PS-5011/00016/03
Data wpisu do ewid.
2003-10-21
Uwagi
19.09.05r. Status OPP