Nazwa stowarzyszenia
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Naprzód Kłokocin"
Nr ewidencyjny
PS-5011/00002/04
Data wpisu do ewid.
2004-01-27