Nazwa stowarzyszenia
Rybnicki Klub Taekwon-Do "Feniks-Arete"
Nr ewidencyjny
PS-5011/00002/03
Data wpisu do ewid.
2003-01-29