Nazwa stowarzyszenia
Integracyjny Klub Sportowy "BUSHIDO"
Nr ewidencyjny
PS-5011/00004/04
Data wpisu do ewid.
2004-02-04
Uwagi
05.04.07r. Status OPP