Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy "Rymer" Rybnik
Nr ewidencyjny
PS-5011/00005/04
Data wpisu do ewid.
2004-03-29