Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy Górnik Boguszowice
Nr ewidencyjny
PS-5011/00006/04
Data wpisu do ewid.
2004-04-13