Nazwa stowarzyszenia
Centrum Sztuk Wschodu
Nr ewidencyjny
PS-5011/00008/04
Data wpisu do ewid.
2004-06-18