Nazwa stowarzyszenia
Rybnickie Centrum Sportów Walki
Nr ewidencyjny
PS-5011/00009/04
Data wpisu do ewid.
2004-06-22