Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Sztuk Walk Wschodu Paraestra
Nr ewidencyjny
PS-5011/00012/04
Data wpisu do ewid.
2004-08-16