Nazwa stowarzyszenia
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" Chwałęcice
Nr ewidencyjny
PS-5011/00014/04
Data wpisu do ewid.
2004-10-25