Nazwa stowarzyszenia
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Rybniku-Boguszowicach
Nr ewidencyjny
PS-5011/00015/04
Data wpisu do ewid.
2004-12-15