Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy "Sygnały" Gotartowice
Nr ewidencyjny
PS-5011/00008/05
Data wpisu do ewid.
2005-10-13