Nazwa stowarzyszenia
Klub Piłkarski "Kamień"
Nr ewidencyjny
PS-5011/00004/03
Data wpisu do ewid.
2003-03-24