Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy OCTAGON
Nr ewidencyjny
PS-5011/00004/06
Data wpisu do ewid.
2006-08-11