Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Sportowe Progres
Nr ewidencyjny
PS-5011/00001/07
Data wpisu do ewid.
2007-06-15