Nazwa stowarzyszenia
Rybnikcki Klub Ju Jitsu Sportowego
Nr ewidencyjny
PS-5011/00002/07
Data wpisu do ewid.
2007-11-06