Nazwa stowarzyszenia
Rybnickie Stowarzyszenie Aikido Aikikai
Nr ewidencyjny
PS-5011/00001/08
Data wpisu do ewid.
2008-04-21