Nazwa stowarzyszenia
Towarzystwo Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska
Nr ewidencyjny
PS-5011/00001/09
Data wpisu do ewid.
2009-04-02