Nazwa stowarzyszenia
Śląski Związek Jeździecki
Nr ewidencyjny
PS-5011/00005/03
Data wpisu do ewid.
2003-04-14