Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowo-Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Parys" z siedzibą w Rybniku
Adres
Witosa
Nr KRS