Nazwa stowarzyszenia
Klub Rekreacyjno -Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Piaski" - Rybnik
Nr ewidencyjny
PS-5011/00005/18
Data wpisu do ewid.
2018-11-06