Nazwa stowarzyszenia
Śląski Klub Sportowy Niesłyszących
Adres
Nr ewidencyjny
PS-5011/00006/03
Data wpisu do ewid.
2003-04-22