Nazwa stowarzyszenia
Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej
Nr ewidencyjny
PS-5011/00007/03
Data wpisu do ewid.
2003-05-09