Nazwa stowarzyszenia
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zuch" Orzepowice
Nr ewidencyjny
PS-5011/00002/06
Data wpisu do ewid.
2010-03-17