Nazwa stowarzyszenia
Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego Regionalny Oddział Aeroklubu Polskiego
Nr KRS
Data wpisu do ewid.
2002-02-18