Nazwa stowarzyszenia
BUSHI RYBNICKI KLUB SPORTOWY KARATE JIU - JITSU
Nr ewidencyjny
PS-5011/00002/11
Data wpisu do ewid.
2011-09-22