Nazwa stowarzyszenia
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Jedność" Grabownia-Golejów
Nr ewidencyjny
PS-5011/00009/03
Data wpisu do ewid.
2003-04-14