Nazwa stowarzyszenia
KLUB SPORTOWY RYBNIK THUNDERS
Adres
20
Nr ewidencyjny
PS-5011/00003/11
Data wpisu do ewid.
2012-01-03