Nazwa stowarzyszenia
Klub Motocrossowy Mx Rybnik
Nr ewidencyjny
PS-5011/00001/12
Data wpisu do ewid.
2012-07-27