Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy Monster Akademia
Nr ewidencyjny
PS-5011/00002/12
Data wpisu do ewid.
2013-01-03