I. Informacje ogólne

W dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Zakres, formę i tryb jego przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://spis.gov.pl/

Na terenie Miasta Rybnika prace spisowe będą wykonywać: Gminne Biuro Spisowe oraz rachmistrzowie spisowi. 


II. Rachmistrz spisowy 

Nabór na rachmistrzów spisowych -  UWAGA! Nabór zakończył się w dniu 16 lutego 2021 r.

Prezydent Miasta Rybnika - Gminny Komisarz Spisowy w Rybniku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Metryka Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika - Gminnego Komisarza Spisowego o naborze [pdf - 966 KB]

Metryka Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. [docx - 12 KB]

Metryka Informacje dot. przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych [docx - 25 KB]

UWAGA! Powyższe dokumenty (ogłoszenie oraz formularz) zostały uaktualnione w związku z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego w Katowicach otrzymanym w dniu 29 stycznia 2021 r.

 
 
Odsłon strony: 5600 Metryka
Redaktor: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-02-17 Aktualizacja treści
2021-02-17 Aktualizacja treściBarbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2021-02-09 Aktualizacja treści
2021-02-09 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-01-29 Aktualizacja treści
2021-01-29 Aktualizacja treściBarbara Witala (Referent Or)
2021-01-29 Aktualizacja treści
2021-01-29 Aktualizacja treściBarbara Witala (Referent Or)
2021-01-28 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)