Data publikacji
2017-09-04 09:09:00
Nazwisko i imię
Pinoczek Roman
Typ oświadczenia
oświadczenie majątkowe Pinoczek Roman
Data oświadczenia
2017-09-01